Pacific International corporation

Pacific International corporation

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Pacific International corporation

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Pacific International Corporation được thành lập từ năm 2003 và là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI lớn như: Yamaha, Hyundai, Ford, TOTO, Bbraun, Eurowindow …. Hiện nay Pacific đang có trụ sở chính tại Hà ...

Xem thêm >>

Dịch vụ

We have contract with Airline, so we can provide AIR FREIGHT from HAN and SGN to worldwide

Professional/experienced Air/Sea cargo freight global
Trucking, customs procedures inland

Handphone/zalo/whatsapp/telegram: (+84) 344469939

or wechat: wxid_0sy40es3q5aq22