Jetlink

Jetlink

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Jetlink

Người liên hệ: Mr. Ryan Minh

Chức vụ: Sale executive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Jetlink là fowarder/coload có contract trực tiếp với các airline, shipping line nên có giá cước rất cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực AIR FREIGHT là cốt lõi của công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có truc...

Xem thêm >>
Jetlink
Ryan Minh (Jetlink)