Jetlink

Jetlink

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Jetlink

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Jetlink là fowarder/coload có contract trực tiếp với các airline, shipping line nên có giá cước rất cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực AIR FREIGHT là cốt lõi của công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có truc...

See more >>

Info contact

  • 48 Trần Kim Xuyến
  • +84 344469939
  • https://jetlink.vn/
Jetlink
Ryan Minh (Jetlink)