Jetlink

Jetlink

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Jetlink

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Jetlink là fowarder/coload có contract trực tiếp với các airline, shipping line nên có giá cước rất cạnh tranh, đặc biệt lĩnh vực AIR FREIGHT là cốt lõi của công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có truc...

See more >>

Origin Destination

ETD

Direct /
Transit

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Action

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Daily 1 Days
Direct
₫5,896,770 ₫372,850
Detail:
X-RAY ₫400 / Kg
AWB ₫70.620 / AWB
AMS ₫235.400 / AWB
₫6,269,620 14-08-2022

Jetlink

05-08-2022 10:04

country
Estore Establishment Date : 05 Aug 2022
Jetlink
Ryan Minh (Jetlink)