Pacific International corporation

Pacific International corporation

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Pacific International corporation

Contact person: Mr. Ryan Minh

Pos: Sale executive

Location: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Review

Introductions

Pacific International Corporation được thành lập từ năm 2003 và là đối tác của nhiều doanh nghiệp FDI lớn như: Yamaha, Hyundai, Ford, TOTO, Bbraun, Eurowindow …. Hiện nay Pacific đang có trụ sở chính tại Hà ...

See more >>

Avg rating

No data available in table

Add your review

Rating: