FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
49984 Ba Ria-Vung Tau (Interflour Cai Mep)
> Long Beach
Ba Ria-Vung Tau (Interflour Cai Mep), Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'RF Chủ nhật 30 Ngày
6.120.000₫
Chi tiết
THC 4.896.000₫
BILL 979.200₫
SEAL 244.800₫
56.304.000₫ 62.424.000₫ 30-10-2022
49981 Ho Chi Minh
> Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Chủ nhật 10 Ngày
4.161.600₫
Chi tiết
THC 2.937.600₫
BILL 979.200₫
SEAL 244.800₫
7.344.000₫ 11.505.600₫ 30-10-2022
49940 Nansha
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
45'HQ Thứ 2 7 Ngày
5.808.000₫
Chi tiết
THC 4.840.000₫
BILL 968.000₫
3.630.000₫ 9.438.000₫ 19-10-2022
48974 Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'RF Thứ 4/ Chủ nhật 30 Ngày
8.166.800₫
Chi tiết
THC 5.044.200₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 840.700₫
ACI 1.080.900₫
182.552.000₫ 190.718.800₫ 15-10-2022
48970 Klang
> Hai Phong
Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Chủ nhật 5 Ngày
6.725.600₫
Chi tiết
THC 4.563.800₫
BILL 1.080.900₫
CLEANING FEE 360.300₫
HANGLIING CHARGE 720.600₫
4.804.000₫ 11.529.600₫ 15-10-2022
48965 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 3 Ngày
6.245.200₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 720.600₫
3.603.000₫ 9.848.200₫ 15-10-2022
48963 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Semarang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 5 Ngày
6.245.200₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 720.600₫
10.809.000₫ 17.054.200₫ 15-10-2022
48951 Hai Phong (Dinh Vu Port)
> Keelung
Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Keelung, Taiwan
40'HQ Chủ nhật 5 Ngày
6.245.200₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 720.600₫
1.921.600₫ 8.166.800₫ 15-10-2022
48939 Jakarta
> Hai Phong
Jakarta, Jakarta Raya, Indonesia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 5 Ngày
6.845.700₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
BILL 960.800₫
CLEANING FEE 360.300₫
CIC 1.201.000₫
10.809.000₫ 17.654.700₫ 15-10-2022
48357 Hai Phong (Hai Phong Port)
> Klang
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 5 Ngày
4.924.100₫
Chi tiết
THC 2.882.400₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 840.700₫
480.400₫ 5.404.500₫ 15-10-2022
  • Hiển thị