FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

FM-TCI GLOBAL LOGISTICS COMPANY LIMITED

Người liên hệ: Ms. ZOE NGUYEN

Chức vụ: Business Development Excutive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
48354 Ho Chi Minh
> Atlanta
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Atlanta, Fulton, Georgia, United States
40'RF Chủ nhật 20 Ngày
7.926.600₫
Chi tiết
THC 4.804.000₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 840.700₫
AMS 1.080.900₫
76.864.000₫ 84.790.600₫ 15-10-2022
48347 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 20 Ngày
7.326.100₫
Chi tiết
THC 4.323.600₫
BILL 960.800₫
SEAL 240.200₫
TELEX CHARGE 840.700₫
AMS 960.800₫
46.839.000₫ 54.165.100₫ 15-10-2022
48236 Ho Chi Minh
> Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'OT Chủ nhật 3 Ngày
6.367.950₫
Chi tiết
THC 4.565.700₫
BILL 1.081.350₫
TELEX CHARGE 720.900₫
480.600₫ 6.848.550₫ 15-10-2022
48231 Ho Chi Minh
> Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
20'GP Thứ 7 10 Ngày
4.806.000₫
Chi tiết
THC 2.883.600₫
BILL 961.200₫
SEAL 240.300₫
TELEX CHARGE 720.900₫
28.836.000₫ 33.642.000₫ 15-10-2022
48228 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Manzanillo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Manzanillo, Colima, Mexico
20'GP Chủ nhật 10 Ngày
4.806.000₫
Chi tiết
THC 2.883.600₫
BILL 961.200₫
SEAL 240.300₫
TELEX CHARGE 720.900₫
81.702.000₫ 86.508.000₫ 15-10-2022
46962 Hai Phong
> Brisbane
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 17 Ngày
5.258.000₫
Chi tiết
THC 3.107.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 239.000₫
TELEX CHARGE 956.000₫
45.888.000₫ 51.146.000₫ 15-10-2022
46421 Bangkok
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 2 Ngày
5.730.000₫
Chi tiết
THC 4.297.500₫
BILL 955.000₫
CLEANING FEE 477.500₫
238.750₫ 5.968.750₫ 15-10-2022
46418 Ningbo
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 4 Ngày
8.595.000₫
Chi tiết
THC 4.297.500₫
BILL 955.000₫
CLEANING FEE 477.500₫
CIC 2.865.000₫
238.750₫ 8.833.750₫ 15-10-2022
46378 Ho Chi Minh
> Koper
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Koper, Slovenia
20'GP Chủ nhật 5 Ngày
4.775.000₫
Chi tiết
THC 2.865.000₫
BILL 955.000₫
SEAL 238.750₫
TELEX CHARGE 716.250₫
20.055.000₫ 24.830.000₫ 08-10-2022
46376 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Chủ nhật 4 Ngày
5.491.250₫
Chi tiết
THC 4.297.500₫
BILL 955.000₫
SEAL 238.750₫
2.387.500₫ 7.878.750₫ 15-10-2022
  • Hiển thị