AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
67502 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
1.182.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫
SEAL 236.400₫
3.546.000₫ 4.728.000₫ 14-04-2023
65922 Hai Phong
> Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
27.906.250₫ 32.181.250₫ 31-03-2023
66888 Ho Chi Minh
> Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.132.500₫
Chi tiết
THC 2.968.750₫
BILL 950.000₫
SEAL 213.750₫
15.437.500₫ 19.570.000₫ 31-03-2023
65881 Hai Phong
> Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
23.750.000₫ 28.025.000₫ 31-03-2023
66514 Hai Phong
> Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
8.312.500₫ 12.587.500₫ 31-03-2023
65900 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
831.250₫ 5.106.250₫ 31-03-2023
65900 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
5.462.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
1.662.500₫ 7.125.000₫ 31-03-2023
65920 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
65920 Hai Phong
> Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫
SEAL 237.500₫
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
65296 Ho Chi Minh
> Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
4.151.640₫
Chi tiết
THC 2.982.500₫
BILL 954.400₫
SEAL 214.740₫
1.908.800₫ 6.060.440₫ 31-03-2023
  • Hiển thị