AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #67502 | 30-03-2023 14:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.182.000₫
Chi tiết
BILL 945.600₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
3.546.000₫ 4.728.000₫ 14-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 673 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65922 | 17-03-2023 16:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
27.906.250₫ 32.181.250₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.597 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #66888 | 24-03-2023 08:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Jebel Ali
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.132.500₫
Chi tiết
THC 2.968.750₫ / Cont
BILL 950.000₫ / B/L
SEAL 213.750₫ / Cont
15.437.500₫ 19.570.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.928 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65881 | 17-03-2023 10:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Bandar Abbas
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
23.750.000₫ 28.025.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.130 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #66514 | 21-03-2023 15:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
8.312.500₫ 12.587.500₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.614 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65900 | 17-03-2023 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
4.275.000₫
Chi tiết
THC 3.087.500₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
831.250₫ 5.106.250₫ 31-03-2023
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.462.500₫
Chi tiết
THC 4.275.000₫ / Cont
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
1.662.500₫ 7.125.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.227 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65920 | 17-03-2023 16:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 770 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65296 | 10-03-2023 16:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.151.640₫
Chi tiết
THC 2.982.500₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 214.740₫ / Cont
1.908.800₫ 6.060.440₫ 31-03-2023
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.463.940₫
Chi tiết
THC 4.294.800₫ / Cont
BILL 954.400₫ / Cont
SEAL 214.740₫ / Cont
5.965.000₫ 11.428.940₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 16.583 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65916 | 17-03-2023 15:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
Hai Phong
Qingdao
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 706 Lượt xem

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Ref #65871 | 17-03-2023 10:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
831.250₫ 2.018.750₫ 31-03-2023
Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
1.187.500₫
Chi tiết
BILL 950.000₫ / Cont
SEAL 237.500₫ / Cont
1.662.500₫ 2.850.000₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 420 Lượt xem