AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • Room 01, 5th Floor, Success Building No.3 Le Thanh Tong Street, Ngo Quyen District, Haiphong city, Vietnam
  • +849****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000003164