AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

AMASIS SHIPPING COMPANY LIMITED.

Người liên hệ: Mr. Hưng Đào

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 8.955.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
0973938095
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 213 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 1.288.100₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 5 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Contact giá tốt hơn 0973938095
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 108 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 8.358.000₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 18 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
Contact giá tốt hơn 0973938095
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 105 Lượt xem
 • Hiển thị