EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

Xem thêm >>
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Keelung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-01-2024
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. Phone: 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 246 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Taichung, Taichung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-01-2024
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 267 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Vancouver, British Columbia, Canada
Cước: 27.347.265₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 25 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 208 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Keelung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 7 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. Phone: 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 34 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Taichung, Taichung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. Phone: 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 190 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 51 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Port Klang, Selangor, Malaysia
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 68 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hamburg, Hamburg, Germany
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 28 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem
Nơi đi: Nagoya, Aichi, Japan
Nơi đến: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 736.500₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 360 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 30.547.215₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-12-2023
T/T: 23 Ngày
ETD: Hàng ngày
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 370 Lượt xem
 • Hiển thị