EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

EVERICH VIETNAM CO,.LTD-Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh

Người liên hệ: Mr. Adam Phan

Chức vụ: SALES

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Tân Vĩnh Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ Logistic, bao gồm: Vận tải bằng xe tải, vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi,.. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, kiến...

Xem thêm >>
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 193 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 103 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Noted: • Subject to general cargo only. • Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Valid for 30 days from date of quotation
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 68 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 27 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chicago, Cook, Illinois, United States
Cước: 104.791.500₫/40HQ
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 40 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 43 Lượt xem
Nơi đi: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Nơi đến: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cước: 0₫/20GP
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 210 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 2 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 97 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Taichung, Taichung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 4 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 63 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 3 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
• Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 77 Lượt xem
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-09-2023
T/T: 30 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú:
Exclude VAT, warehouse & storage charge. • Above rates are currently applicable and subject to change with or without prior notice. • Please contacting Mr Adam - Consol Dept. HP 0933559347
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 31 Lượt xem
 • Hiển thị