SITC Bondex

SITC Bondex

Người liên hệ: Ms. David Dao

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

SITC Bondex

Người liên hệ: Ms. David Dao

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

SITC Bondex Logistics là công ty thành viên của tập Đoàn Bondex Trung Quốc (Top 5 công ty Logistics lớn nhất Trung Quốc). SITC Bondex Logistics Việt Nam ký kết liên doanh với hãng tàu SITC, mang lại một vị thế ...

Xem thêm >>

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Seoul (ICN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
30.572
₫/kg
25.477₫
Chi tiết
PP 25.477₫ / Kg
56.049₫ 31-12-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 101.747 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
726.000₫ 726.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
726.000₫ 726.000₫ 09-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.215 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.776 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 933 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.324.000₫ 5.324.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.648.000₫ 10.648.000₫ 09-09-2023
Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.648.000₫ 10.648.000₫ 09-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.733 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
8.396.500₫ 8.396.500₫ 31-08-2023
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.194.500₫ 13.194.500₫ 31-08-2023
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
13.194.500₫ 13.194.500₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.831 Lượt xem

SITC Bondex

07-08-2023 21:59

country
Ngày thành lập gian hàng: 07 Aug 2023