SITC Bondex

SITC Bondex

Người liên hệ: Ms. David Dao

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
80751 Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
80751 Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
726.000₫ 726.000₫ 09-09-2023
80751 Hai Phong
> Hong Kong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
726.000₫ 726.000₫ 09-09-2023
80752 Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
80752 Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
80752 Hai Phong
> Shanghai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
484.000₫ 484.000₫ 09-09-2023
80753 Hai Phong
> Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
80753 Hai Phong
> Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
80753 Hai Phong
> Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
363.000₫ 363.000₫ 09-09-2023
80754 Hai Phong
> Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.324.000₫ 5.324.000₫ 09-09-2023
  • Hiển thị