SITC Bondex

SITC Bondex

Người liên hệ: Ms. David Dao

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

SITC Bondex

Người liên hệ: Ms. David Dao

Chức vụ: Sale Excutive

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

SITC Bondex Logistics là công ty thành viên của tập Đoàn Bondex Trung Quốc (Top 5 công ty Logistics lớn nhất Trung Quốc). SITC Bondex Logistics Việt Nam ký kết liên doanh với hãng tàu SITC, mang lại một vị thế ...

Xem thêm >>