CUBIC INVESTMENT

CUBIC INVESTMENT

Người liên hệ: Mr. Son Quach

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
88118 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
6.985.350₫
Chi tiết
THC 2.941.200₫
CIC 2.451.000₫
EMC 245.100₫
Cleaning 367.650₫
DO 980.400₫
-2.451.000₫ 4.534.350₫ 13-11-2023
88118 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.313.800₫
Chi tiết
THC 4.411.800₫
CIC 2.941.200₫
EMC 490.200₫
Cleaning 490.200₫
DO 980.400₫
-2.941.200₫ 6.372.600₫ 13-11-2023
88117 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
7.475.550₫
Chi tiết
THC 2.941.200₫
CIC 2.941.200₫
EMC 245.100₫
Cleaning 367.650₫
DO 980.400₫
-980.400₫ 6.495.150₫ 12-11-2023
88117 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
12.132.450₫
Chi tiết
THC 4.411.800₫
CIC 5.882.400₫
EMC 367.650₫
Cleaning 490.200₫
DO 980.400₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
12.132.450₫ 12-11-2023
83117 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
7.481.650₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫
CIC 2.943.600₫
EMC 367.950₫
Cleaning 245.300₫
DO 981.200₫
-1.226.500₫ 6.255.150₫ 15-10-2023
83117 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 9 Ngày
12.265.000₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫
CIC 5.887.200₫
EMC 613.250₫
Cleaning 367.950₫
DO 981.200₫
-1.226.500₫ 11.038.500₫ 15-10-2023
83069 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
5.764.550₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫
CIC 1.226.500₫
EMC 367.950₫
Cleaning 245.300₫
DO 981.200₫
-4.415.400₫ 1.349.150₫ 10-10-2023
83069 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
8.830.800₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫
CIC 2.453.000₫
EMC 613.250₫
Cleaning 367.950₫
DO 981.200₫
-6.623.100₫ 2.207.700₫ 10-10-2023
83040 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
7.463.350₫
Chi tiết
THC 2.936.400₫
CIC 2.936.400₫
EMC 367.050₫
Cleaning 244.700₫
DO 978.800₫
-2.691.700₫ 4.771.650₫ 29-09-2023
83040 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
12.235.000₫
Chi tiết
THC 4.404.600₫
CIC 5.872.800₫
EMC 611.750₫
Cleaning 367.050₫
DO 978.800₫
-2.447.000₫ 9.788.000₫ 29-09-2023
  • Hiển thị