ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

Hãng tàu chuyên tuyến châu Á , SING, PKL , HKG & các cảng Hàn Quốc

Xem thêm >>
 • RM415, 4thFl, TD Business Center, Lot 20 Le Hong Phong Road, Ngo Quyen ,Haiphong .,Email: ib1@aeline.com.vn / Skype: kyvanhaiphong /Zalo : 0913 042029
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000003704

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99340 | 20-05-2024 08:13

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.617.000₫ 6.617.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 875 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99261 | 17-05-2024 08:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Kobe
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Kobe, Hyogo, Japan
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.096.400₫ 5.096.400₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.098 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99161 | 16-05-2024 09:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Nansha
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.274.100₫ 1.274.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Nansha
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
Hai Phong
Nansha
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 71 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99159 | 16-05-2024 09:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.274.100₫ 1.274.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
Hai Phong
Shekou
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99158 | 16-05-2024 09:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
Hai Phong
Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.783.740₫ 1.783.740₫ 31-05-2024
Hai Phong
Xiamen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.783.740₫ 1.783.740₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 27 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99157 | 16-05-2024 09:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.274.100₫ 1.274.100₫ 31-05-2024
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
Hai Phong
Ningbo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.528.920₫ 1.528.920₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 42 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99156 | 16-05-2024 09:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Jiangmen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jiangmen, Jiangmen, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
2.548.200₫
Chi tiết
LSS 2.548.200₫ / Cont
5.096.400₫ 7.644.600₫ 31-05-2024
Hai Phong
Jiangmen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jiangmen, Jiangmen, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Jiangmen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jiangmen, Jiangmen, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 13 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99155 | 16-05-2024 09:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Huangpu
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
2.548.200₫
Chi tiết
LSS 2.548.200₫ / Cont
5.096.400₫ 7.644.600₫ 31-05-2024
Hai Phong
Huangpu
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Huangpu
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99153 | 16-05-2024 09:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Zhongshan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
2.548.200₫
Chi tiết
LSS 2.548.200₫ / Cont
5.096.400₫ 7.644.600₫ 31-05-2024
Hai Phong
Zhongshan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Zhongshan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12 Lượt xem

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #99152 | 16-05-2024 09:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Humen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Humen, Dongguan, Guangdong, China
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
2.548.200₫
Chi tiết
LSS 2.548.200₫ / Cont
5.096.400₫ 7.644.600₫ 31-05-2024
Hai Phong
Humen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Humen, Dongguan, Guangdong, China
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Humen
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Humen, Dongguan, Guangdong, China
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
Chuyển tải
5.096.400₫
Chi tiết
LSS 5.096.400₫ / Cont
7.644.600₫ 12.741.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11 Lượt xem