ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hãng tàu chuyên tuyến châu Á , SING, PKL , HKG & các cảng Hàn Quốc

Xem thêm >>
 • RM415, 4thFl, TD Business Center, Lot 20 Le Hong Phong Road, Ngo Quyen ,Haiphong .,Email: ib1@aeline.com.vn / Skype: kyvanhaiphong /Zalo : 0913 042029
 • +84 0913042029
 • https://phaata.com/100000000003704

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #16020 | 06-12-2023 10:21

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 6.107.500₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 15-12-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Mon, Tues, Thurs ,Fri , Sun
Ghi chú: Hot Promotion
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #16019 | 06-12-2023 10:19

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Singapore, Singapore
Cước: 3.175.900₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 15-12-2023
T/T: 6 Ngày
ETD: Monday , Tues, Thurs ,Fri ,SUN
Ghi chú: Hot Promotion
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89888 | 06-12-2023 10:11

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
7.035.840₫
Chi tiết
THC 2.931.600₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
CIC 2.931.600₫ / Cont
Cleaning fee 195.440₫ / Cont
2.931.600₫ 9.967.440₫ 31-12-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
11.530.960₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
CIC 5.863.200₫ / Cont
Cleaning fee 293.160₫ / Cont
5.374.600₫ 16.905.560₫ 31-12-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
11.530.960₫
Chi tiết
THC 4.397.400₫ / Cont
BILL 977.200₫ / Cont
CIC 5.863.200₫ / Cont
Cleaning fee 293.160₫ / Cont
5.374.600₫ 16.905.560₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89717 | 01-12-2023 15:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
3.667.500₫ 3.667.500₫ 31-12-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.112.500₫ 6.112.500₫ 31-12-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.112.500₫ 6.112.500₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89718 | 01-12-2023 15:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 2.445.000₫ / Cont
122.250₫ 6.699.300₫ 31-12-2023
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
244.500₫ 10.733.550₫ 31-12-2023
Hai Phong
Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
244.500₫ 10.733.550₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89719 | 01-12-2023 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 2.445.000₫ / Cont
489.000₫ 7.066.050₫ 31-12-2023
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
978.000₫ 11.467.050₫ 31-12-2023
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
978.000₫ 11.467.050₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89720 | 01-12-2023 16:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 2.445.000₫ / Cont
1.222.500₫ 7.799.550₫ 31-12-2023
Hai Phong
Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
2.445.000₫ 12.934.050₫ 31-12-2023
Hai Phong
Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
LSS 4.890.000₫ / Cont
2.445.000₫ 12.934.050₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89721 | 01-12-2023 16:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
4.132.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
1.222.500₫ 5.354.550₫ 31-12-2023
Hai Phong
Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.599.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
2.445.000₫ 8.044.050₫ 31-12-2023
Hai Phong
Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
Đi thẳng
5.599.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫ / Cont
BILL 978.000₫ / Cont
SEAL 220.050₫ / Cont
2.445.000₫ 8.044.050₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89003 | 15-11-2023 16:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
3.667.500₫ 3.667.500₫ 30-11-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.846.000₫ 6.846.000₫ 30-11-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 5/ Thứ 7 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.846.000₫ 6.846.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Ref #89004 | 15-11-2023 16:37

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
3.667.500₫ 3.667.500₫ 30-11-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'GP Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.846.000₫ 6.846.000₫ 30-11-2023
Hai Phong
Singapore
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Singapore, Singapore
40'HQ Thứ 6 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
6.846.000₫ 6.846.000₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ