ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
89721 Hai Phong
> Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
4.132.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
1.222.500₫ 5.354.550₫ 31-12-2023
89721 Hai Phong
> Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
5.599.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
2.445.000₫ 8.044.050₫ 31-12-2023
89721 Hai Phong
> Pyeongtaek
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
5.599.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
2.445.000₫ 8.044.050₫ 31-12-2023
89720 Hai Phong
> Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 2.445.000₫
1.222.500₫ 7.799.550₫ 31-12-2023
89720 Hai Phong
> Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 4.890.000₫
2.445.000₫ 12.934.050₫ 31-12-2023
89720 Hai Phong
> Gwangyang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 4.890.000₫
2.445.000₫ 12.934.050₫ 31-12-2023
89719 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 2.445.000₫
489.000₫ 7.066.050₫ 31-12-2023
89719 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Hàng ngày 6 Ngày
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 4.890.000₫
978.000₫ 11.467.050₫ 31-12-2023
89719 Hai Phong
> Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Hàng ngày 6 Ngày
10.489.050₫
Chi tiết
THC 4.401.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 4.890.000₫
978.000₫ 11.467.050₫ 31-12-2023
89718 Hai Phong
> Busan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Busan, Busan, South Korea
20'GP Hàng ngày 6 Ngày
6.577.050₫
Chi tiết
THC 2.934.000₫
BILL 978.000₫
SEAL 220.050₫
LSS 2.445.000₫
122.250₫ 6.699.300₫ 31-12-2023
  • Hiển thị