ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
99994 Lianyungang
> Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 8 Ngày
7.741.360₫
Chi tiết
THC 3.361.380₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 305.580₫
PHI CIC 3.055.800₫
18.334.800₫ 26.076.160₫ 15-06-2024
99994 Lianyungang
> Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 8 Ngày
12.579.710₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 6.111.600₫
19.098.750₫ 31.678.460₫ 15-06-2024
99994 Lianyungang
> Ho Chi Minh
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 8 Ngày
12.579.710₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 6.111.600₫
19.098.750₫ 31.678.460₫ 15-06-2024
99993 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
7.741.360₫
Chi tiết
THC 3.361.380₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 305.580₫
PHI CIC 3.055.800₫
17.570.850₫ 25.312.210₫ 15-06-2024
99993 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 10 Ngày
10.033.210₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 3.565.100₫
16.042.950₫ 26.076.160₫ 15-06-2024
99993 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 10 Ngày
10.033.210₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 3.565.100₫
16.042.950₫ 26.076.160₫ 15-06-2024
99992 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
7.741.360₫
Chi tiết
THC 3.361.380₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 305.580₫
PHI CIC 3.055.800₫
20.117.350₫ 27.858.710₫ 15-06-2024
99992 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
12.579.710₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 6.111.600₫
22.663.850₫ 35.243.560₫ 15-06-2024
99992 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
12.579.710₫
Chi tiết
THC 5.042.070₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 407.440₫
PHI CIC 6.111.600₫
22.663.850₫ 35.243.560₫ 15-06-2024
99990 Lianyungang
> Hai Phong
Lianyungang, Jiangsu, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
7.741.360₫
Chi tiết
THC 3.361.380₫
BILL 1.018.600₫
PHI VE SINH CONTAINER 305.580₫
OHI CIC 3.055.800₫
20.881.300₫ 28.622.660₫ 15-06-2024
  • Hiển thị