ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

ASIAN EXPRESS LINE VIETNAM ( AEL VIET NAM )

Người liên hệ: Mr. Phan Thanh Binh ( Mr.Bill)

Chức vụ: Sale manager

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

Hãng tàu chuyên tuyến châu Á , SING, PKL , HKG & các cảng Hàn Quốc

Xem thêm >>
 • RM415, 4thFl, TD Business Center, Lot 20 Le Hong Phong Road, Ngo Quyen ,Haiphong .,Email: ib1@aeline.com.vn / Skype: kyvanhaiphong /Zalo : 0913 042029
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000003704
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 2.953.200₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 230 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: 1.476.600₫/20GP
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 2 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 212 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
Cước: 10.336.200₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 119 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Port Klang (West Port), Selangor,Malaysia
Cước: 6.152.500₫/20GP
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 115 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
Cước: 13.781.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 89 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Pyeongtaek, Kyonggi-do, South Korea
Cước: 7.629.100₫/20GP
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
Cước: 13.781.600₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 51 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
Cước: 7.629.100₫/20GP
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Inchon, South Korea
Cước: 13.043.300₫/40HQ
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 52 Lượt xem
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Inchon, South Korea
Cước: 7.136.900₫/20GP
Hiệu lực đến: 29-02-2024
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Hot Promotion ( cước ALL IN LOCAL CHARGES in HPH )/ Cước đã bao gồm hết local charges ở HAIPHONG rồi
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5 Lượt xem
 • Hiển thị