HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hai Viet Transport Logistics Corporation is 100% private limited company wholly owned by Vietnamese entrepreneurs. Being officially set up on 2010 with a paid up capital of USD 1,000,000.

Xem thêm >>
  • Block B3.01, 3 Floor, Florita Apartment, 83 D4 Street, Tan Hung Ward, Dist 7
  • +84 (84-28)38212498
  • https://www.haiviet-logistics.com/

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #22317 | 24-02-2022 10:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'RF Thứ 4 28 Ngày
Đi thẳng
7.980.800₫
Chi tiết
THC 5.336.000₫ / Cont
BILL 812.000₫ / B/L
SEAL 208.800₫ / Cont
AMS 812.000₫ / B/L
TELEX ( If Any) 812.000₫ / B/L
338.720.000₫ 346.700.800₫ 28-02-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #746 | 05-03-2020 09:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
5.766.000₫
Chi tiết
DOC 697.500₫ / Cont
SLF 186.000₫ / Cont
THC 4.882.500₫
11.160.000₫ 16.926.000₫ 31-03-2020

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

17-12-2019 13:16

country
Ngày thành lập gian hàng: 17 Dec 2019
HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION
Patricia Le (HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION)