HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

2020-03-05 09:40

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
5.766.000
Chi tiết
DOC 697.500 VNĐ / Cont
SLF 186.000 VNĐ / Cont
THC 4.882.500 VNĐ
11.160.000 16.926.000 31-03-2020

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

2019-12-17 13:16

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 17 Dec 2019