HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hai Viet Transport Logistics Corporation is 100% private limited company wholly owned by Vietnamese entrepreneurs. Being officially set up on 2010 with a paid up capital of USD 1,000,000.

Xem thêm >>
  • Block B3.01, 3 Floor, Florita Apartment, 83 D4 Street, Tan Hung Ward, Dist 7
  • +84 (84-28)38212498
  • https://www.haiviet-logistics.com/

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #746 | 05-03-2020 09:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí (VNĐ)

Cước vận chuyển (VNĐ)

Tổng chi phí (VNĐ)

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
5.766.000
Chi tiết
DOC 697.500 VNĐ / Cont
SLF 186.000 VNĐ / Cont
THC 4.882.500 VNĐ
11.160.000 16.926.000 31-03-2020

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

17-12-2019 13:16

country
Ngày thành lập gian hàng: 17 Dec 2019