HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hai Viet Transport Logistics Corporation is 100% private limited company wholly owned by Vietnamese entrepreneurs. Being officially set up on 2010 with a paid up capital of USD 1,000,000.

Xem thêm >>

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61280 | 12-01-2023 10:52

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Chigang(Guangzhou)
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chigang(Guangzhou), Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6 9 Ngày
Đi thẳng
6.141.200₫
Chi tiết
THC 4.251.600₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 708.600₫ / Cont
5.196.400₫ 11.337.600₫ 31-01-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61247 | 11-01-2023 16:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New Orleans
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New Orleans, Orleans, Louisiana, United States
20'GP Hàng ngày 38 Ngày
Chuyển tải
4.724.000₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 826.700₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
AMS 826.700₫ / Cont
68.261.800₫ 72.985.800₫ 31-01-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61244 | 11-01-2023 16:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Damietta
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Damietta, Egypt
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4 20 Ngày
Chuyển tải
4.842.100₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
ENS 826.700₫ / Cont
29.525.000₫ 34.367.100₫ 31-01-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61241 | 11-01-2023 16:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ningbo
Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.905.000₫
Chi tiết
THC 4.487.800₫ / Cont
DO 1.181.000₫ / Cont
Clean fee 236.200₫ / Cont
4.015.400₫ 9.920.400₫ 02-02-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61233 | 11-01-2023 16:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Chittagong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'RF Thứ 7 15 Ngày
Chuyển tải
7.676.500₫
Chi tiết
THC 5.668.800₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
TELEX RELEASE 826.700₫ / Cont
62.593.000₫ 70.269.500₫ 31-01-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #61227 | 11-01-2023 15:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Antwerp
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
20'GP Thứ 6 35 Ngày
Đi thẳng
10.888.820₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫ / Cont
BILL 944.800₫ / Cont
SEAL 236.200₫ / Cont
OBS 5.220.020₫ / Cont
ENS 826.700₫ / Cont
TELEX RELEASE 826.700₫ / Cont
17.242.600₫ 28.131.420₫ 31-01-2023

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #56892 | 29-11-2022 11:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 35 Ngày
Chuyển tải
4.520.880₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
ISPS 298.080₫ / Cont
59.616.000₫ 64.136.880₫ 31-12-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #56823 | 29-11-2022 08:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
Đi thẳng
5.713.200₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
63.342.000₫ 69.055.200₫ 15-12-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #56794 | 28-11-2022 17:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 20 Ngày
Đi thẳng
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
AMS 869.400₫ / Cont
41.731.200₫ 46.823.400₫ 15-12-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #56780 | 28-11-2022 17:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 20 Ngày
Đi thẳng
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫ / Cont
BILL 993.600₫ / Cont
SEAL 248.400₫ / Cont
ENS 869.400₫ / Cont
24.840.000₫ 29.932.200₫ 15-12-2022
HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION
Patricia Le (HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION)