HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
22317 Ho Chi Minh
> Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'RF Thứ 4 28 Ngày
7.980.800₫
Chi tiết
THC 5.336.000₫
BILL 812.000₫
SEAL 208.800₫
AMS 812.000₫
TELEX ( If Any) 812.000₫
338.720.000₫ 346.700.800₫ 28-02-2022
746 Ho Chi Minh
> Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
40'RF Thứ 2/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
5.766.000₫
Chi tiết
DOC 697.500₫
SLF 186.000₫
THC 4.882.500₫
11.160.000₫ 16.926.000₫ 31-03-2020
  • Hiển thị  
HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION
Patricia Le (HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION)