HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hai Viet Transport Logistics Corporation is 100% private limited company wholly owned by Vietnamese entrepreneurs. Being officially set up on 2010 with a paid up capital of USD 1,000,000.

Xem thêm >>

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43591 | 13-09-2022 17:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Port Klang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
Đi thẳng
4.852.350₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
8.284.500₫ 13.136.850₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43549 | 13-09-2022 16:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
7.101.000₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 828.450₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
173.974.500₫ 181.075.500₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43541 | 13-09-2022 15:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
4.852.350₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
1.538.550₫ 6.390.900₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43507 | 13-09-2022 14:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Trieste
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Trieste, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 189.360₫ / Cont
ENS 828.450₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
98.230.500₫ 103.863.960₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43505 | 13-09-2022 14:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 189.360₫ / Cont
ENS 828.450₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
98.230.500₫ 103.863.960₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43503 | 13-09-2022 14:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
Chuyển tải
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 189.360₫ / Cont
ENS 828.450₫ / Cont
TELEX RELEASE 828.450₫ / Cont
110.065.500₫ 115.698.960₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43491 | 13-09-2022 14:05

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'RF Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
6.840.630₫
Chi tiết
THC 4.970.700₫ / Cont
BILL 828.450₫ / Cont
SEAL 213.030₫ / Cont
TE 828.450₫ / Cont
29.303.460₫ 36.144.090₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43473 | 13-09-2022 11:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 6 30 Ngày
Chuyển tải
7.101.000₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 828.450₫ / Cont
TE 828.450₫ / Cont
172.791.000₫ 179.892.000₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43278 | 12-09-2022 16:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Gwangyang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'RF Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
13.444.560₫
Chi tiết
THC 3.550.500₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
LSS 7.882.110₫ / Cont
te 828.450₫ / Cont
21.303.000₫ 34.747.560₫ 30-09-2022

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #43272 | 12-09-2022 16:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'RF Thứ 2 20 Ngày
Chuyển tải
5.562.450₫
Chi tiết
THC 3.550.500₫ / Cont
BILL 946.800₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
telex 828.450₫ / Cont
177.525.000₫ 183.087.450₫ 30-09-2022
HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION
Patricia Le (HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION)
=