HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hai Viet Transport Logistics Corporation is 100% private limited company wholly owned by Vietnamese entrepreneurs. Being officially set up on 2010 with a paid up capital of USD 1,000,000.

Xem thêm >>

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74514 | 29-05-2023 17:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Varna
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Varna, Varna, Bulgaria
40'GP Thứ 5/ Chủ nhật 35 Ngày
Chuyển tải
7.568.000₫
Chi tiết
THC 5.439.500₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / Cont
SEAL 236.500₫ / Cont
ENS 827.750₫ / Cont
76.034.750₫ 83.602.750₫ 14-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74442 | 26-05-2023 15:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
7.092.000₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
AMS 945.600₫ / Cont
ISPS 354.600₫ / Cont
81.558.000₫ 88.650.000₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74431 | 26-05-2023 15:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Male
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Male, Maldives
40'HQ Thứ 4 17 Ngày
Chuyển tải
6.146.400₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
ISPS 354.600₫ / Cont
66.192.000₫ 72.338.400₫ 17-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74425 | 26-05-2023 15:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
6.973.800₫
Chi tiết
THC 4.491.600₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
ENS 827.400₫ / Cont
ISPS 354.600₫ / Cont
33.096.000₫ 40.069.800₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74295 | 24-05-2023 15:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'RF Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
6.861.400₫
Chi tiết
THC 5.678.400₫ / Cont
BILL 946.400₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
11.830.000₫ 18.691.400₫ 15-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74275 | 24-05-2023 15:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Gothenburg
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
20'GP Thứ 4 30 Ngày
Đi thẳng
5.560.100₫
Chi tiết
THC 3.075.800₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / Cont
SEAL 236.600₫ / Cont
ISPS 354.900₫ / Cont
ENS 828.100₫ / Cont
28.392.000₫ 33.952.100₫ 10-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74259 | 24-05-2023 14:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Sydney
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Sydney, New South Wales, Australia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 7 37 Ngày
Chuyển tải
6.973.800₫
Chi tiết
THC 3.191.400₫ / Cont
DO 1.182.000₫ / Cont
CIC 1.418.400₫ / Cont
CLEAN FEE 236.400₫ / Cont
HANDLING FEE 945.600₫ / Cont
14.893.200₫ 21.867.000₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74208 | 24-05-2023 09:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Marseilles
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Marseilles, Bouches du Rhone, Provence Alpes Cote d'Azur, France
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 30 Ngày
Chuyển tải
5.555.400₫
Chi tiết
THC 3.073.200₫ / Cont
BILL 1.063.800₫ / Cont
SEAL 236.400₫ / Cont
ENS 827.400₫ / Cont
ISPS 354.600₫ / Cont
47.280.000₫ 52.835.400₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74191 | 23-05-2023 17:31

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Songjiang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Songjiang, Shanghai, Shanghai, China
20'RF Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.431.450₫
Chi tiết
THC 4.250.700₫ / Cont
BILL 944.600₫ / Cont
SEAL 236.150₫ / Cont
10.626.750₫ 16.058.200₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Ref #74186 | 23-05-2023 16:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
7.084.500₫
Chi tiết
THC 4.486.850₫ / Cont
DO 1.180.750₫ / B/L
CLEAN FEE 236.150₫ / Cont
CIC 1.180.750₫ / Cont
236.150₫ 7.320.650₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION
Patricia Le (HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION)