HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
61233 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Chittagong
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
40'RF Thứ 7 15 Ngày
7.676.500₫
Chi tiết
THC 5.668.800₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
TELEX RELEASE 826.700₫
62.593.000₫ 70.269.500₫ 31-01-2023
61227 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Antwerp
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
20'GP Thứ 6 35 Ngày
10.888.820₫
Chi tiết
THC 2.834.400₫
BILL 944.800₫
SEAL 236.200₫
OBS 5.220.020₫
ENS 826.700₫
TELEX RELEASE 826.700₫
17.242.600₫ 28.131.420₫ 31-01-2023
56892 Hai Phong
> Santos
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Santos, Sao Paulo, Brazil
20'GP Thứ 4/ Thứ 6 35 Ngày
4.520.880₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
ISPS 298.080₫
59.616.000₫ 64.136.880₫ 31-12-2022
56823 Ho Chi Minh
> Melbourne
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
40'GP Chủ nhật 15 Ngày
5.713.200₫
Chi tiết
THC 4.471.200₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
63.342.000₫ 69.055.200₫ 15-12-2022
56794 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 20 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
AMS 869.400₫
41.731.200₫ 46.823.400₫ 15-12-2022
56780 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 3 20 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
ENS 869.400₫
24.840.000₫ 29.932.200₫ 15-12-2022
56773 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 20 Ngày
5.092.200₫
Chi tiết
THC 2.980.800₫
BILL 993.600₫
SEAL 248.400₫
ENS 869.400₫
24.840.000₫ 29.932.200₫ 14-12-2022
49829 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Semarang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
40'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 10 Ngày
7.477.800₫
Chi tiết
THC 4.598.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
17.666.000₫ 25.143.800₫ 31-10-2022
49796 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Mersin
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
40'GP Thứ 2/ Thứ 3 33 Ngày
7.260.000₫
Chi tiết
THC 4.356.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 242.000₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
117.370.000₫ 124.630.000₫ 31-10-2022
49774 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Oakland
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Oakland, Alameda, California, United States
40'HQ Thứ 4 32 Ngày
7.260.000₫
Chi tiết
THC 4.356.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 242.000₫
AMS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
44.528.000₫ 51.788.000₫ 31-10-2022
  • Hiển thị