HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
49762 Lae
> Antwerp
Lae, Papua New Guinea
Antwerp, Antwerpen, Vlaanderen, Belgium
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 25 Ngày
5.662.800₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 847.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
49.610.000₫ 55.272.800₫ 31-10-2022
49759 Ho Chi Minh
> Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 7 18 Ngày
7.744.000₫
Chi tiết
THC 4.356.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 242.000₫
AMS 968.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
ISPS 363.000₫
44.528.000₫ 52.272.000₫ 31-10-2022
49686 Ho Chi Minh
> Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 30 Ngày
5.783.800₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
54.450.000₫ 60.233.800₫ 31-10-2022
49683 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> St. Petersburg
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Thứ 2 33 Ngày
5.808.000₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 242.000₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
222.640.000₫ 228.448.000₫ 31-10-2022
49640 Ho Chi Minh
> Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 28 Ngày
5.783.800₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
55.660.000₫ 61.443.800₫ 31-10-2022
49632 Ho Chi Minh
> Trieste
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Trieste, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 21 Ngày
5.783.800₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
56.870.000₫ 62.653.800₫ 31-10-2022
49630 Ho Chi Minh
> Koper
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Koper, Slovenia
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 18 Ngày
5.783.800₫
Chi tiết
THC 2.904.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 217.800₫
ENS 847.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
56.870.000₫ 62.653.800₫ 31-10-2022
49626 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 17 Ngày
7.865.000₫
Chi tiết
THC 5.808.000₫
BILL 968.000₫
SEAL 242.000₫
TELEX RELEASE 847.000₫
58.080.000₫ 65.945.000₫ 31-10-2022
46814 Ho Chi Minh
> Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 20 Ngày
7.409.000₫
Chi tiết
THC 4.302.000₫
BILL 956.000₫
SEAL 239.000₫
AMS 1.075.500₫
TELEX RELEASE 836.500₫
54.970.000₫ 62.379.000₫ 14-10-2022
46773 Ho Chi Minh
> Naples
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Naples, Napoli, Campania, Italy
20'GP Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5 20 Ngày
5.706.125₫
Chi tiết
THC 2.865.000₫
BILL 955.000₫
SEAL 214.875₫
ENS 835.625₫
TELEX RELEASE 835.625₫
75.206.250₫ 80.912.375₫ 20-10-2022
  • Hiển thị