HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

HAI VIET TRANSPORT LOGISTICS CORPORATION

Người liên hệ: Ms. Patricia Le

Chức vụ: CEO

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
43591 Port Klang
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6/ Thứ 7 3 Ngày
4.852.350₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
TELEX RELEASE 828.450₫
8.284.500₫ 13.136.850₫ 30-09-2022
43549 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
7.101.000₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
AMS 828.450₫
TELEX RELEASE 828.450₫
173.974.500₫ 181.075.500₫ 30-09-2022
43541 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
20'GP Thứ 3 2 Ngày
4.852.350₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
TELEX RELEASE 828.450₫
1.538.550₫ 6.390.900₫ 30-09-2022
43507 Ho Chi Minh
> Trieste
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Trieste, Trieste, Friuli-Venezia Giulia, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 946.800₫
SEAL 189.360₫
ENS 828.450₫
TELEX RELEASE 828.450₫
98.230.500₫ 103.863.960₫ 30-09-2022
43505 Ho Chi Minh
> Genoa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Genoa, Liguria, Italy
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 946.800₫
SEAL 189.360₫
ENS 828.450₫
TELEX RELEASE 828.450₫
98.230.500₫ 103.863.960₫ 30-09-2022
43503 Ho Chi Minh
> Barcelona
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Barcelona, Barcelona, Catalunya(Catalonia), Spain
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 6 25 Ngày
5.633.460₫
Chi tiết
THC 2.840.400₫
BILL 946.800₫
SEAL 189.360₫
ENS 828.450₫
TELEX RELEASE 828.450₫
110.065.500₫ 115.698.960₫ 30-09-2022
43491 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Laem Chabang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'RF Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6 4 Ngày
6.840.630₫
Chi tiết
THC 4.970.700₫
BILL 828.450₫
SEAL 213.030₫
TE 828.450₫
29.303.460₫ 36.144.090₫ 30-09-2022
43473 Ho Chi Minh
> New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Thứ 6 30 Ngày
7.101.000₫
Chi tiết
THC 4.260.600₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
AMS 828.450₫
TE 828.450₫
172.791.000₫ 179.892.000₫ 30-09-2022
43278 Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Gwangyang
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Gwangyang, Chollanam-do, South Korea
20'RF Hàng ngày 4 Ngày
13.444.560₫
Chi tiết
THC 3.550.500₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
LSS 7.882.110₫
te 828.450₫
21.303.000₫ 34.747.560₫ 30-09-2022
43272 Ho Chi Minh
> Bandar Abbas
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bandar Abbas, Iran
40'RF Thứ 2 20 Ngày
5.562.450₫
Chi tiết
THC 3.550.500₫
BILL 946.800₫
SEAL 236.700₫
telex 828.450₫
177.525.000₫ 183.087.450₫ 30-09-2022
  • Hiển thị