Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Hoang ngoc transport and trading co.,ltd

Người liên hệ: Ms. Andy Hoang

Chức vụ: Sales & Marketing Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vức forwarder và logistics, HOANG NGOC TRANSPORT hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế, dịch vụ giao nhận khai thuê Hải Quan, vận chuyển nội địa...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 27 Road 47, Binh Thuan Ward, District 7
  • +84 +84- 8-37753394
  • www.hoangngocvn.com
Hoang ngoc transport and trading co.,ltd
Andy Hoang (Hoang ngoc transport and trading co.,ltd)