Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh
Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Người liên hệ: Ms Huệ Nguyễn

Chức vụ: Chuyên viên

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2020-11-09 16:03

Da Nang, Da Nang, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> Durban
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Durban, KwaZulu-Natal, South Africa
CFS / CFS
Hàng thường
22 Ngày
Chuyển tải
116.500 512.600
Chi tiết
THC 163.100 VNĐ / CBM
CFS 163.100 VNĐ / CBM
EBS 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
629.100 30-11-2020

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2020-11-09 15:57

Da Nang, Da Nang, Vietnam
LCL - Best Rate from DAD to WW

DAD-LAX: 67 usd/cbm
DAD-NYC: 69 usd/cbm

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2020-05-13 13:54

Da Nang, Da Nang, Vietnam
Ngày thành lập gian hàng: 13 May 2020