Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Người liên hệ: Ms Huệ Nguyễn

Chức vụ: Chuyên viên

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

Người liên hệ: Ms Huệ Nguyễn

Chức vụ: Chuyên viên

Địa điểm: Da Nang, Da Nang, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

  • 30, Mỹ Đa Đông 8
  • +84 0359713497
  • www.kmg.vn

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2021-01-06 14:29

Da Nang, Da Nang, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #7359
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> Seattle
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
CFS / CFS
Hàng thường
25 Ngày
Chuyển tải
2.050.400 1.910.600
Chi tiết
THC 163.100 VNĐ / CBM
AMS 699.000 VNĐ / Set
CFS 163.100 VNĐ / CBM
Bill fee 699.000 VNĐ / Set
EBS 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
722.300
DDC 722.300 VNĐ / CBM
4.683.300 15-01-2021

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2021-01-05 16:14

Da Nang, Da Nang, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #7346
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Da Nang (Da Nang Port)
> New York
Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
42 Ngày
Chuyển tải
2.097.000 1.211.600
Chi tiết
THC 163.100 VNĐ / CBM
AMS 699.000 VNĐ / Shipment
CFS 163.100 VNĐ / CBM
EBS 116.500 VNĐ / CBM
LSS 69.900 VNĐ / CBM
722.300
DDC 722.300 VNĐ / CBM
4.030.900 15-01-2021

Công ty TNHH Toàn Cầu Khải Minh

2020-12-22 09:01

Da Nang, Da Nang, Vietnam
Ref #4141
Ngày đăng: 22-12-2020
Dịch vụ: Hàng Lẻ (LCL)
Nơi đi: Da Nang (Da Nang Port), Da Nang, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 1.977.950 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2020
T/T: 26 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Chưa bao gồm DDC