AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AT ASIA CO., LTD

2021-02-23 09:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #7918
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
CFS / CFS
Hàng thường
6 Ngày
Đi thẳng
23.120 855.440
Chi tiết
THC 138.720 VNĐ / CBM
CFS 184.960 VNĐ / CBM
EBS 115.600 VNĐ / CBM
LSS 69.360 VNĐ / CBM
RR 346.800 VNĐ / CBM
2.219.520
D/O 716.720 VNĐ / Set
CFS 878.560 VNĐ / CBM
THC 346.800 VNĐ / CBM
DOC 92.480 VNĐ / Set
EDI 184.960 VNĐ / Set
3.098.080 31-05-2021
Ghi chú:
Tỷ giá thay đổi theo tỷ giá ngân hàng dựa vào thời điểm thanh toán. Local Charge dest dành cho Coloader. Vui lòng contact 084 9403 123 để được tư vấn chính xác. Phí THC, CFS tại LCC Dest dựa trên mức Min 2 CBM.

AT ASIA CO., LTD

2021-02-22 13:51

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.990 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 6 hàng tuần
Ghi chú:
Giá chưa bao gồm EBS và GRI. Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank

AT ASIA CO., LTD

2021-01-28 08:48

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.360 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 14-02-2021
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 6 hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank