AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: Consol Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: Consol Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SEA & AIR CARGO SERVICES MASTER CONSOLIDATOR

Xem thêm >>
 • 05 Flr PARAMI BULDING, 140 Bach Dang 2 Str, Ward 2, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, VN
 • +84 0849403123
 • https://atasia.com.vn/

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
23.630₫
/cbm
756.160₫
Chi tiết
THC 141.780₫ / CBM
CFS 189.040₫ / CBM
EBS 118.150₫ / CBM
LSS 70.890₫ / CBM
RR 236.300₫ / CBM
2.457.520₫
D/O 827.050₫ / Set
CFS 897.940₫ / CBM
THC 378.080₫ / CBM
DOC 94.520₫ / Set
EDI 259.930₫ / Set
3.237.310₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AT ASIA CO., LTD

10-05-2023 11:25

country
[HOT PROMOTE] LCL RATE FROM HOCHIMINH - QINGDAO // ATA MASTER CONSOLIDATOR

Dear Valued Customers,

 

Good day!

Firstly, we would like to thank you for your valuable support so far.

 

We are launching and promoting LCL ex. HCM services to QINGDAO at special rates:

 

POL

POD

ETD

CFS CLS

LCL O/F

T/T

ORIGIN LOCAL CHARGES

REMARK

HOCHIMINH

QINGDAO

SAT

THU

CONTACT: (+84) .0849 403 123

6 DAYS FROM POL

THC USD 6 W/M
CFS USD 8 W/M
EBS USD 5 W/M
LSS USD 3 W/M
RR USD 10 W/M

1CBM:1000KGS

CONTACT: (+84) .0849 403 123

 

LOCAL CHARGES AT DESTINATION:

+ DO FEE: RMB 200/BL

+ CFS: RMB 240/RT (MIN 2)

+ THC: RMB 92/RT (MIN2)

+ DOC: RMB 20/BL

+ EDI: RMB 50/BL

 

 

Please let us know if you have any requests and feel free to contact us for more information.

 


Thanks & Best Regards,
Dinh Ngoc (Mr. HENRY) - Consol Department

Description: cid:image001.png@01D6E5C6.D507ECC0

AT ASIA CO., LTD – HCM BRANCH

Add: 5th Floor PARAMI Building, No. 140 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Viet Nam.
Tel: +84.28.3535 1048 (Ext: 808) | Fax: +84.28.3997 5122

Mobile: +84.849 403 123 (Call or Zalo)
Skype: live:.cid.a8bafa0395281ff7

Email: sales9.hcm@atasia.vn | Website: www.atasia.com.vn

Office: Hanoi – Headquarters • Ho Chi Minh • Hai Phong • Da Nang

MEMBERSHIP OF Description: Description: WCA China GlobalID#130099

AT ASIA CO., LTD

Ref #14400 | 10-05-2023 11:02

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Cước: -23.630₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-06-2023
T/T: 6 Ngày
ETD:
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AT ASIA CO., LTD

Ref #14153 | 18-04-2023 09:50

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
Cước: -780.780₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 32 Ngày
ETD: SUNDAY
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AT ASIA CO., LTD

Ref #14152 | 18-04-2023 09:39

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 118.300₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 28 Ngày
ETD:
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AT ASIA CO., LTD

Ref #14151 | 18-04-2023 09:31

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: -354.900₫/CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2023
T/T: 19 Ngày
ETD: FRIDAY
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2/ Thứ 4 3 Ngày
Đi thẳng
47.480₫
/cbm
878.380₫
Chi tiết
THC 142.440₫ / CBM
CFS 189.920₫ / CBM
EBS 118.700₫ / CBM
LSS 71.220₫ / CBM
RR 356.100₫ / CBM
-
925.860₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 19 Ngày
Đi thẳng
23.740₫
/cbm
1.661.800₫
Chi tiết
THC 142.440₫ / CBM
AMS 356.100₫ / Set
CFS 189.920₫ / CBM
Bill fee 474.800₫ / Set
DDC 427.320₫ / CBM
EBS 71.220₫ / CBM
-
1.685.540₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
-23.680₫
/cbm
1.896.768₫
Chi tiết
THC 142.080₫ / CBM
AMS 355.200₫ / Set
CFS 189.440₫ / CBM
Bill fee 473.600₫ / Set
Fuel surcharge 71.040₫ / CBM
DDC 665.408₫ / CBM
-
1.873.088₫ 14-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

AT ASIA CO., LTD

Ref #13611 | 14-03-2023 11:40

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Tokyo, Tokyo, Japan
Cước: 0₫/CBM
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 7 Ngày
ETD:
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Bình luận
 • Chia sẻ
AT ASIA CO., LTD
HOÀNG ĐÌNH NGỌC (AT ASIA CO., LTD)