AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: Consol Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: Consol Department

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

SEA & AIR CARGO SERVICES MASTER CONSOLIDATOR

Xem thêm >>
 • 05 Flr PARAMI BULDING, 140 Bach Dang 2 Str, Ward 2, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, VN
 • +840****** Hiện số
 • https://atasia.com.vn/

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.871.550
₫/cbm
848.980₫
Chi tiết
THC 174.790₫ / CBM
CFS 224.730₫ / CBM
EBS 124.850₫ / CBM
LSS 74.910₫ / CBM
RR 249.700₫ / CBM
-
Refund 2.022.570₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 14.825 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6 18 Ngày
Đi thẳng
74.910
₫/cbm
1.925.187₫
Chi tiết
THC 174.790₫ / CBM
AMS 249.700₫ / Set
CFS 224.730₫ / CBM
Bill fee 499.400₫ / Set
Fuel surcharge 74.910₫ / CBM
DDC 701.657₫ / CBM
-
2.000.097₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 25 Lượt xem

AT ASIA CO., LTD

Ref #16943 | 08-04-2024 08:58

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: -1.997.600₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: SUNDAY
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 54 Lượt xem

AT ASIA CO., LTD

Ref #16942 | 08-04-2024 08:57

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: -2.871.550₫/ CBM
Hiệu lực đến: 30-04-2024
T/T: 6 Ngày
ETD: Saturday
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 48 Lượt xem

AT ASIA CO., LTD

Ref #16941 | 08-04-2024 08:56

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 174.790₫/ CBM
Hiệu lực đến: 14-04-2024
T/T: 28 Ngày
ETD: Saturday
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 42 Lượt xem

AT ASIA CO., LTD

Ref #16940 | 08-04-2024 08:55

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 74.910₫/ CBM
Hiệu lực đến: 14-04-2024
T/T: 18 Ngày
ETD: FRIDAY
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Brisbane
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Brisbane, Queensland, Australia
CFS / CFS
Chủ nhật 27 Ngày
Chuyển tải
123.500
₫/cbm
1.136.200₫
Chi tiết
THC 172.900₫ / CBM
CFS 222.300₫ / CBM
LSS 123.500₫ / CBM
GRI 370.500₫ / CBM
HANDLING 247.000₫ / Shipment
6.291.090₫
PSC 1.901.900₫ / CBM
THC 568.100₫ / CBM
DO 2.593.500₫ / Set
BMSB 494.000₫ / Shipment
ITF 172.900₫ / CBM
Infrastructure 185.250₫ / CBM
PLF 41.990₫ / CBM
ERS 333.450₫ / CBM
7.550.790₫ 14-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 54.662 Lượt xem

AT ASIA CO., LTD

Ref #16299 | 10-01-2024 09:10

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: -196.240₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-01-2024
T/T: 18 Ngày
ETD: FRIDAY
Ghi chú: LIÊN HỆ BỘ PHẬN CONSOL ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ TỐT NHẤT VÀ LỊCH TÀU SỚM NHẤT: 0849 403 123 - MR. ĐÌNH NGỌC (HENRY)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 225 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 28 Ngày
Đi thẳng
367.950
₫/cbm
784.960₫
Chi tiết
THC 147.180₫ / CBM
CFS 196.240₫ / CBM
LSS 196.240₫ / CBM
ENS 245.300₫ / Set
-
1.152.910₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 79.626 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 7 30 Ngày
Đi thẳng
98.120
₫/cbm
1.692.570₫
Chi tiết
THC 147.180₫ / CBM
CFS 220.770₫ / CBM
EBS 73.590₫ / CBM
BILL 490.600₫ / Set
DDC 760.430₫ / CBM
-
1.790.690₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 413 Lượt xem