AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 05 Flr PARAMI BULDING, 140 Bach Dang 2 Str, Ward 2, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, VN
  • +84 0849403123
  • https://atasia.com.vn/