AT ASIA CO., LTD

AT ASIA CO., LTD

Người liên hệ: Mr HOÀNG ĐÌNH NGỌC

Chức vụ: CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.990 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 28-02-2021
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 6 hàng tuần
Ghi chú:
Giá chưa bao gồm EBS và GRI. Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 486.360 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 14-02-2021
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 6 hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Cước: -1.800.000 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2020
T/T: 6 Ngày
ETD: Chủ Nhật hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước refund $90, volume cao hoặc có request yêu cầu liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp: 084 9403 123
VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TRỰC TIẾP TỪ CẢNG HỒ CHÍ MINH - BUSAN Ref #3332
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 23-11-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Busan, Busan, South Korea
Cước: -1.360.000 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 31-12-2020
T/T: 6 Ngày
ETD: Thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước refund $68, volume cao hoặc có request yêu cầu liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp: 084 9403 123
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 511.940 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 14-12-2020
T/T: 17 Ngày
ETD: Thứ 7 hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank
VẬN CHUYỂN HÀNG LẺ TRỰC TIẾP TỪ CẢNG HỒ CHÍ MINH - BANGKOK Ref #1530
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 09-09-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
Cước: -651.560 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 09-10-2020
T/T: 3 Ngày
ETD: Chủ Nhật hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước refund $28, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank
LCL RATES FROM HCM TO HKG Ref #1527
Dịch vụ: LCL
Ngày đăng: 08-09-2020
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Hong Kong, Hong Kong
Cước: -1.163.500 VNĐ/CBM
Hiệu lực đến: 08-10-2020
T/T: 3 Ngày
ETD: Thứ 2 và Thứ 4 hàng tuần
Ghi chú:
Giá cước refund $50, tỷ giá quy đổi có thể thay đổi theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng Vietcombank