PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms Thu Ha

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms Thu Ha

Chức vụ: Manager

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Protraco là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Logistics. Với thế mạnh là giá cước cạnh tranh, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, Protraco mong muốn tạo dựng được niềm tin của khách hàng khi sử d...

Xem thêm >>
  • 98A Nguy Như Kon Tum , Thanh Xuan District
  • +84 0936504463
  • https://phaata.com/100000000000752

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

2021-06-22 16:39

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Oak
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Oak, Nuckolls, Nebraska, United States
40'HQ Thứ 4 45 Ngày
Chuyển tải
8.314.440
Chi tiết
THC 4.168.800 VNĐ / Cont
BILL 926.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
AMS 926.400 VNĐ / Cont
Telex 926.400 VNĐ / Cont
Handling 1.158.000 VNĐ / Cont
220.020.000 228.334.440 31-07-2021

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

2021-06-22 16:38

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'HQ Thứ 4 45 Ngày
Chuyển tải
8.314.440
Chi tiết
THC 4.168.800 VNĐ / Cont
BILL 926.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
AMS 926.400 VNĐ / Cont
Telex 926.400 VNĐ / Cont
Handling 1.158.000 VNĐ / Cont
220.020.000 228.334.440 31-07-2021

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

2021-06-22 16:37

Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 45 Ngày
Chuyển tải
8.314.440
Chi tiết
THC 4.168.800 VNĐ / Cont
BILL 926.400 VNĐ / Cont
SEAL 208.440 VNĐ / Cont
AMS 926.400 VNĐ / Cont
Telex 926.400 VNĐ / Cont
Handling 1.158.000 VNĐ / Cont
220.020.000 228.334.440 31-07-2021