PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms. Thu Ha

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms. Thu Ha

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Protraco là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Logistics. Với thế mạnh là giá cước cạnh tranh, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, Protraco mong muốn tạo dựng được niềm tin của khách hàng khi sử d...

Xem thêm >>

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #86221 | 22-10-2023 14:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫ / Cont
CIC 2.852.400₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 237.700₫ / Cont
2.377.000₫ 9.270.300₫ 03-11-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
2.377.000₫ 13.905.450₫ 03-11-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
2.377.000₫ 13.905.450₫ 03-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.404 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #80410 | 24-08-2023 14:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫ / Cont
CIC 2.852.400₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 237.700₫ / Cont
2.377.000₫ 9.270.300₫ 31-08-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.268 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #80393 | 24-08-2023 13:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫ / Cont
CIC 2.852.400₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 237.700₫ / Cont
1.188.500₫ 8.081.800₫ 31-08-2023
Qingdao
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
1.188.500₫ 12.716.950₫ 31-08-2023
Qingdao
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong (Nam Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
Đi thẳng
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫ / Cont
CIC 5.704.800₫ / Cont
D/O 831.950₫ / B/L
CLEANING 356.550₫ / Cont
1.188.500₫ 12.716.950₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.236 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74440 | 26-05-2023 15:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
5.198.600₫ 12.051.300₫ 01-06-2023
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
7.089.000₫ 18.549.550₫ 01-06-2023
Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 8 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
7.089.000₫ 18.549.550₫ 01-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.441 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74386 | 25-05-2023 16:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
3.544.500₫ 10.397.200₫ 03-06-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
4.253.400₫ 15.713.950₫ 03-06-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
4.253.400₫ 15.713.950₫ 03-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.480 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74373 | 25-05-2023 15:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
4.018.800₫
Chi tiết
THC 2.955.000₫ / Cont
D/O 827.400₫ / Cont
cleaning 236.400₫ / Cont
3.546.000₫ 7.564.800₫ 30-06-2023
Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.791.800₫
Chi tiết
THC 4.609.800₫ / Cont
D/O 827.400₫ / Cont
cleaning 354.600₫ / Cont
4.728.000₫ 10.519.800₫ 30-06-2023
Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 6 Ngày
Đi thẳng
5.791.800₫
Chi tiết
THC 4.609.800₫ / Cont
D/O 827.400₫ / Cont
cleaning 354.600₫ / Cont
4.728.000₫ 10.519.800₫ 30-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.664 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74334 | 24-05-2023 21:38

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
4.017.100₫ 10.869.800₫ 07-06-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
4.726.000₫ 16.186.550₫ 07-06-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
4.726.000₫ 16.186.550₫ 07-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.472 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74250 | 24-05-2023 13:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 5 2 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
Refund 2.363.000₫ 4.489.700₫ 01-06-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 5 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
Refund 3.544.500₫ 7.916.050₫ 01-06-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 5 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
Refund 3.544.500₫ 7.916.050₫ 01-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 41 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74249 | 24-05-2023 13:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
Refund 2.363.000₫ 4.489.700₫ 31-05-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
Refund 3.544.500₫ 7.916.050₫ 31-05-2023
Nansha
Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
Refund 3.544.500₫ 7.916.050₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 976 Lượt xem

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Ref #74248 | 24-05-2023 13:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shenzhen
Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
6.852.700₫
Chi tiết
THC 2.953.750₫ / Cont
CIC 2.835.600₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 236.300₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
6.852.700₫ 31-05-2023
Shenzhen
Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
11.460.550₫ 31-05-2023
Shenzhen
Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
11.460.550₫
Chi tiết
THC 4.607.850₫ / Cont
CIC 5.671.200₫ / Cont
D/O 827.050₫ / B/L
CLEANING 354.450₫ / Cont
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
11.460.550₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 223 Lượt xem