PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms. Thu Ha

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
86221 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 8 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
2.377.000₫ 9.270.300₫ 03-11-2023
86221 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
2.377.000₫ 13.905.450₫ 03-11-2023
86221 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
2.377.000₫ 13.905.450₫ 03-11-2023
86220 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 8 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
5.467.100₫ 12.360.400₫ 25-10-2023
86220 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
7.606.400₫ 19.134.850₫ 25-10-2023
86220 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
7.606.400₫ 19.134.850₫ 25-10-2023
86219 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 6 8 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
5.467.100₫ 12.360.400₫ 27-10-2023
86219 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 6 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
8.319.500₫ 19.847.950₫ 27-10-2023
86219 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 6 8 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
8.319.500₫ 19.847.950₫ 27-10-2023
80410 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
2.377.000₫ 9.270.300₫ 31-08-2023
  • Hiển thị