PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC

Người liên hệ: Ms. Thu Ha

Chức vụ:

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
80410 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
2.377.000₫ 9.270.300₫ 31-08-2023
80410 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
80410 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
80404 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
3.565.500₫ 10.458.800₫ 31-08-2023
80404 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
80404 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
3.565.500₫ 15.093.950₫ 31-08-2023
80403 Keelung
> Ho Chi Minh
Keelung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
1.901.600₫ 8.794.900₫ 31-08-2023
80403 Keelung
> Ho Chi Minh
Keelung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
2.377.000₫ 13.905.450₫ 31-08-2023
80403 Keelung
> Ho Chi Minh
Keelung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 3 3 Ngày
11.528.450₫
Chi tiết
THC 4.635.150₫
CIC 5.704.800₫
D/O 831.950₫
CLEANING 356.550₫
2.377.000₫ 13.905.450₫ 31-08-2023
80401 Taichung
> Ho Chi Minh
Taichung, Taichung, Taiwan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 3 Ngày
6.893.300₫
Chi tiết
THC 2.971.250₫
CIC 2.852.400₫
D/O 831.950₫
CLEANING 237.700₫
1.901.600₫ 8.794.900₫ 31-08-2023
  • Hiển thị  
PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC
Thu Ha (PROTRACO INTERNATIONAL LOGISTICS.,JSC)