UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

UNIVERSE tự tin rằng sẽ đem lại những dịch vụ trọn gói liên quan đến xuất nhập khẩu tốt nhất, đảm bảo giá cả cạnh tranh trên thị trường hiện nay, luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách...

Xem thêm >>

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18873 | 28-12-2021 09:03

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo (NGB)
Ho Chi Minh (SGN)
Ningbo, Zhejiang, China (NGB)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
103.500
₫/kg
1.150.000₫
Chi tiết
Handling 575.000₫ / Shipment
D/O 575.000₫ / Shipment
1.253.500₫ 15-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 148.653 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18871 | 28-12-2021 08:58

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Guangzhou (CAN)
Hanoi (HAN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
87.400
₫/kg
1.150.000₫
Chi tiết
Handling 575.000₫ / Shipment
D/O 575.000₫ / Shipment
1.237.400₫ 15-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.112 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #18785 | 27-12-2021 09:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Thứ 3 32 Ngày
Chuyển tải
5.405.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / Cont
SEAL 230.000₫ / Cont
ENS 805.000₫ / Cont
TELEX 690.000₫ / Cont
170.200.000₫ 175.605.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 3 32 Ngày
Chuyển tải
6.785.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / Cont
SEAL 230.000₫ / Cont
ENS 805.000₫ / Cont
TELEX 690.000₫ / Cont
328.900.000₫ 335.685.000₫ 31-01-2022
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Thứ 3 32 Ngày
Chuyển tải
6.785.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫ / Cont
BILL 920.000₫ / Cont
SEAL 230.000₫ / Cont
ENS 805.000₫ / Cont
TELEX 690.000₫ / Cont
328.900.000₫ 335.685.000₫ 31-01-2022
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 305 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #17007 | 19-11-2021 09:18

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
5.814.000₫
Chi tiết
D/O 912.000₫ / Cont
THC 2.736.000₫ / Cont
CIC 1.824.000₫ / Cont
VSC 342.000₫ / Cont
16.416.000₫ 22.230.000₫ 30-11-2021
Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Đi thẳng
9.120.000₫
Chi tiết
D/O 912.000₫ / Cont
THC 4.104.000₫ / Cont
CIC 3.648.000₫ / Cont
VSC 456.000₫ / Cont
32.832.000₫ 41.952.000₫ 30-11-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.525 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #16923 | 17-11-2021 11:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CFS / CFS
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 8 Ngày
Đi thẳng
22.800
₫/cbm
-
1.618.800₫
D/O 570.000₫ / Set
THC 136.800₫ / CBM
CIC 91.200₫ / CBM
CFS 364.800₫ / CBM
H/L 456.000₫ / Set
1.641.600₫ 31-12-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 177.350 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15675 | 15-10-2021 11:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 2.748.000₫ / Cont
VSC 343.500₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
15.114.000₫ 22.327.500₫ 31-10-2021
Dalian
Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 18 Ngày
Chuyển tải
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 5.496.000₫ / Cont
VSC 458.000₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
28.396.000₫ 39.846.000₫ 31-10-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.552 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15895 | 20-10-2021 11:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
Chuyển tải
5.541.800₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 1.145.000₫ / Cont
VSC 274.800₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
6.870.000₫ 12.411.800₫ 31-10-2021
Nansha
Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
Chuyển tải
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 2.290.000₫ / Cont
VSC 458.000₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
11.450.000₫ 19.694.000₫ 31-10-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 227 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15893 | 20-10-2021 11:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Chuyển tải
5.541.800₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 1.145.000₫ / Cont
VSC 274.800₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
5.725.000₫ 11.266.800₫ 31-10-2021
Shenzhen
Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Chuyển tải
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 2.290.000₫ / Cont
VSC 458.000₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
12.137.000₫ 20.381.000₫ 31-10-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 373 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15897 | 20-10-2021 12:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Huangpu
Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
5.610.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 1.145.000₫ / Cont
VSC 343.500₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
7.099.000₫ 12.709.500₫ 31-10-2021
Huangpu
Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
Chuyển tải
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫ / Cont
D/O 916.000₫ / B/L
CIC 2.290.000₫ / Cont
VSC 458.000₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
13.053.000₫ 21.297.000₫ 31-10-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 171 Lượt xem

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Ref #15898 | 20-10-2021 12:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Chuyển tải
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫ / B/L
THC 2.748.000₫ / Cont
CIC 1.145.000₫ / Cont
VSC 343.500₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
6.870.000₫ 12.480.500₫ 31-10-2021
Ningbo
Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
Chuyển tải
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫ / B/L
THC 4.122.000₫ / Cont
CIC 2.290.000₫ / Cont
VSC 458.000₫ / Cont
H/L 458.000₫ / B/L
12.595.000₫ 20.839.000₫ 31-10-2021
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 152 Lượt xem