UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

UNIVERSE tự tin rằng sẽ đem lại những dịch vụ trọn gói liên quan đến xuất nhập khẩu tốt nhất, đảm bảo giá cả cạnh tranh trên thị trường hiện nay, luôn đem lại lợi ích tốt nhất cho khách...

Xem thêm >>
  • 351/31 Nơ Trang Long, F.13, Q. Bình Thạnh
  • +84 938926204
  • https://universelog.vn/

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

20-10-2021 12:50

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Dalian
> Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 13 Ngày
Chuyển tải
5.610.500
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 2.748.000 VNĐ / Cont
CIC 1.145.000 VNĐ / Cont
VSC 343.500 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
21.755.000 27.365.500 31-10-2021
Dalian
> Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 13 Ngày
Chuyển tải
8.244.000
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 4.122.000 VNĐ / Cont
CIC 2.290.000 VNĐ / Cont
VSC 458.000 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
22.900.000 31.144.000 31-10-2021
Ghi chú:
Liên hệ: 093926204 ( Trúc Universe Logistics)

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

20-10-2021 12:47

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
Chuyển tải
5.610.500
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 2.748.000 VNĐ / Cont
CIC 1.145.000 VNĐ / Cont
VSC 343.500 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
13.740.000 19.350.500 31-10-2021
Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
Chuyển tải
8.244.000
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 4.122.000 VNĐ / Cont
CIC 2.290.000 VNĐ / Cont
VSC 458.000 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
19.007.000 27.251.000 31-10-2021
Ghi chú:
Liên hệ: 093926204 ( Trúc Universe Logistics)

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

20-10-2021 12:45

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
Chuyển tải
5.610.500
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 2.748.000 VNĐ / Cont
CIC 1.145.000 VNĐ / Cont
VSC 343.500 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
12.137.000 17.747.500 31-10-2021
Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
Chuyển tải
8.244.000
Chi tiết
D/O 916.000 VNĐ / B/L
THC 4.122.000 VNĐ / Cont
CIC 2.290.000 VNĐ / Cont
VSC 458.000 VNĐ / Cont
H/L 458.000 VNĐ / B/L
13.053.000 21.297.000 31-10-2021
Ghi chú:
Liên hệ: 093926204 ( Trúc Universe Logistics)