UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
18785 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'GP Thứ 3 32 Ngày
5.405.000₫
Chi tiết
THC 2.760.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
ENS 805.000₫
TELEX 690.000₫
170.200.000₫ 175.605.000₫ 31-01-2022
18785 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'GP Thứ 3 32 Ngày
6.785.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
ENS 805.000₫
TELEX 690.000₫
328.900.000₫ 335.685.000₫ 31-01-2022
18785 Ho Chi Minh
> Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'HQ Thứ 3 32 Ngày
6.785.000₫
Chi tiết
THC 4.140.000₫
BILL 920.000₫
SEAL 230.000₫
ENS 805.000₫
TELEX 690.000₫
328.900.000₫ 335.685.000₫ 31-01-2022
17007 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
5.814.000₫
Chi tiết
D/O 912.000₫
THC 2.736.000₫
CIC 1.824.000₫
VSC 342.000₫
16.416.000₫ 22.230.000₫ 30-11-2021
17007 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
9.120.000₫
Chi tiết
D/O 912.000₫
THC 4.104.000₫
CIC 3.648.000₫
VSC 456.000₫
32.832.000₫ 41.952.000₫ 30-11-2021
15675 Dalian
> Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 18 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
15.114.000₫ 22.327.500₫ 31-10-2021
15675 Dalian
> Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 18 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
28.396.000₫ 39.846.000₫ 31-10-2021
15895 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
5.541.800₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 274.800₫
H/L 458.000₫
6.870.000₫ 12.411.800₫ 31-10-2021
15895 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
11.450.000₫ 19.694.000₫ 31-10-2021
15893 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
5.541.800₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 274.800₫
H/L 458.000₫
5.725.000₫ 11.266.800₫ 31-10-2021
  • Hiển thị