UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
15893 Shenzhen
> Ho Chi Minh
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
12.137.000₫ 20.381.000₫ 31-10-2021
15897 Huangpu
> Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
7.099.000₫ 12.709.500₫ 31-10-2021
15897 Huangpu
> Ho Chi Minh
Huangpu, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
13.053.000₫ 21.297.000₫ 31-10-2021
15898 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
6.870.000₫ 12.480.500₫ 31-10-2021
15898 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
12.595.000₫ 20.839.000₫ 31-10-2021
15899 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
7.099.000₫ 12.709.500₫ 31-10-2021
15899 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 6 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
13.969.000₫ 22.213.000₫ 31-10-2021
15901 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
7.557.000₫ 13.167.500₫ 31-10-2021
15901 Xiamen
> Ho Chi Minh
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
14.427.000₫ 22.671.000₫ 31-10-2021
15902 Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
12.137.000₫ 17.747.500₫ 31-10-2021
  • Hiển thị