UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
15902 Tianjin
> Ho Chi Minh
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
13.053.000₫ 21.297.000₫ 31-10-2021
15903 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
13.740.000₫ 19.350.500₫ 31-10-2021
15903 Qingdao
> Ho Chi Minh
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
19.007.000₫ 27.251.000₫ 31-10-2021
15904 Dalian
> Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 13 Ngày
5.610.500₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 2.748.000₫
CIC 1.145.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
21.755.000₫ 27.365.500₫ 31-10-2021
15904 Dalian
> Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 13 Ngày
8.244.000₫
Chi tiết
D/O 916.000₫
THC 4.122.000₫
CIC 2.290.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
22.900.000₫ 31.144.000₫ 31-10-2021
15668 Naha
> Hai Phong
Naha, Okinawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
4.007.500₫ 11.221.000₫ 31-10-2021
15668 Naha
> Hai Phong
Naha, Okinawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
8.015.000₫ 19.465.000₫ 31-10-2021
15669 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
8.931.000₫ 16.144.500₫ 31-10-2021
15669 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 4 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
19.007.000₫ 30.457.000₫ 31-10-2021
15670 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
6.412.000₫ 13.625.500₫ 31-10-2021
  • Hiển thị