UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
15670 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
12.366.000₫ 23.816.000₫ 31-10-2021
15671 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
4.740.300₫
Chi tiết
THC 274.800₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
7.671.500₫ 12.411.800₫ 31-10-2021
15671 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 8 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
15.686.500₫ 27.136.500₫ 31-10-2021
15672 Huangpu
> Hai Phong
Huangpu, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
4.122.000₫ 11.335.500₫ 31-10-2021
15672 Huangpu
> Hai Phong
Huangpu, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 7 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
7.786.000₫ 19.236.000₫ 31-10-2021
15673 Tianjin
> Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 16 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
16.488.000₫ 23.701.500₫ 31-10-2021
15673 Tianjin
> Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 16 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
21.068.000₫ 32.518.000₫ 31-10-2021
15674 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
11.450.000₫ 18.663.500₫ 31-10-2021
15674 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 10 Ngày
11.450.000₫
Chi tiết
THC 4.122.000₫
D/O 916.000₫
CIC 5.496.000₫
VSC 458.000₫
H/L 458.000₫
18.320.000₫ 29.770.000₫ 31-10-2021
15587 Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
7.213.500₫
Chi tiết
THC 2.748.000₫
D/O 916.000₫
CIC 2.748.000₫
VSC 343.500₫
H/L 458.000₫
4.580.000₫ 11.793.500₫ 31-10-2021
  • Hiển thị