UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

UNIVERSE LOGISTICS CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Kelly Nguyen

Chức vụ: SALES MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
16923 Shanghai
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 2/ Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 8 Ngày
22.800₫
/cbm
-
1.618.800₫
D/O 570.000₫ / Set
THC 136.800₫ / CBM
CIC 91.200₫ / CBM
CFS 364.800₫ / CBM
H/L 456.000₫ / Set
1.641.600₫ 31-12-2021
  • Hiển thị