Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
98119 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
6.288.126₫
Chi tiết
THC 3.182.250₫
HLF 381.870₫
DOF 1.145.610₫
CLF 305.496₫
CIC 1.272.900₫
2.545.800₫ 8.833.926₫ 15-05-2024
98119 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
9.343.086₫
Chi tiết
THC 4.837.020₫
HLF 381.870₫
DOF 1.145.610₫
CLF 432.786₫
CIC 2.545.800₫
5.091.600₫ 14.434.686₫ 15-05-2024
98119 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
9.343.086₫
Chi tiết
THC 4.837.020₫
HLF 381.870₫
DOF 1.145.610₫
CLF 432.786₫
CIC 2.545.800₫
5.091.600₫ 14.434.686₫ 15-05-2024
97839 Incheon
> Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 10 Ngày
6.601.392₫
Chi tiết
THC 3.186.000₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 305.856₫
CIC 1.274.400₫
EMF 305.856₫
5.352.480₫ 11.953.872₫ 30-04-2024
97839 Incheon
> Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 10 Ngày
9.787.392₫
Chi tiết
THC 4.842.720₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 433.296₫
CIC 2.548.800₫
EMF 433.296₫
10.704.960₫ 20.492.352₫ 30-04-2024
97839 Incheon
> Ho Chi Minh
Incheon, Inchon, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 10 Ngày
9.787.392₫
Chi tiết
THC 4.842.720₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 433.296₫
CIC 2.548.800₫
EMF 433.296₫
10.704.960₫ 20.492.352₫ 30-04-2024
97837 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 5 Ngày
6.601.392₫
Chi tiết
THC 3.186.000₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 305.856₫
CIC 1.274.400₫
EMF 305.856₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
6.601.392₫ 30-04-2024
97837 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 5 Ngày
9.787.392₫
Chi tiết
THC 4.842.720₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 433.296₫
CIC 2.548.800₫
EMF 433.296₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
9.787.392₫ 30-04-2024
97837 Nansha
> Ho Chi Minh
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 5 Ngày
9.787.392₫
Chi tiết
THC 4.842.720₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 433.296₫
CIC 2.548.800₫
EMF 433.296₫
0₫
Cước vận chuyển đã được bao gồm
9.787.392₫ 30-04-2024
97836 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 7 5 Ngày
6.601.392₫
Chi tiết
THC 3.186.000₫
DOF 1.146.960₫
HLF 382.320₫
CLF 305.856₫
CIC 1.274.400₫
EMF 305.856₫
-2.548.800₫ 4.052.592₫ 30-04-2024
  • Hiển thị