Cuong Quoc Logistics

Cuong Quoc Logistics

Người liên hệ: Ms. Julia Nguyen

Chức vụ: BD Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
fcl=
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
96734 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 9 Ngày
9.838.180₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.497.000₫
CLF 424.490₫
EMC 424.490₫
7.241.300₫ 17.079.480₫ 14-04-2024
96734 Ningbo
> Ho Chi Minh
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Thứ 6 9 Ngày
9.838.180₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.497.000₫
CLF 424.490₫
EMC 424.490₫
6.991.600₫ 16.829.780₫ 14-04-2024
96332 Shekou
> Da Nang
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Thứ 4 3 Ngày
8.339.980₫
Chi tiết
THC 3.246.100₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.996.400₫
EMF 299.640₫
CLF 299.640₫
2.497.000₫ 10.836.980₫ 06-04-2024
96332 Shekou
> Da Nang
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Thứ 4 3 Ngày
13.333.980₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 5.992.800₫
EMF 424.490₫
CLF 424.490₫
5.743.100₫ 19.077.080₫ 06-04-2024
96332 Shekou
> Da Nang
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Thứ 4 3 Ngày
13.333.980₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 5.992.800₫
EMF 424.490₫
CLF 424.490₫
5.743.100₫ 19.077.080₫ 06-04-2024
96329 Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 2 3 Ngày
6.592.080₫
Chi tiết
THC 3.246.100₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 1.248.500₫
EMF 299.640₫
CLF 299.640₫
-1.747.900₫ 4.844.180₫ 31-03-2024
96329 Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 2 3 Ngày
8.090.280₫
Chi tiết
THC 3.246.100₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.497.000₫
EMF 424.490₫
CLF 424.490₫
-1.997.600₫ 6.092.680₫ 31-03-2024
96329 Shekou
> Hai Phong
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 2 3 Ngày
8.090.280₫
Chi tiết
THC 3.246.100₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.497.000₫
EMF 424.490₫
CLF 424.490₫
-1.997.600₫ 6.092.680₫ 31-03-2024
96327 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 3 Ngày
6.592.080₫
Chi tiết
THC 3.246.100₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 1.248.500₫
CLF 299.640₫
HLF 299.640₫
-749.100₫ 5.842.980₫ 31-03-2024
96327 Shekou
> Ho Chi Minh
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 6 3 Ngày
9.838.180₫
Chi tiết
THC 4.994.000₫
DOF 1.123.650₫
HLF 374.550₫
CIC 2.497.000₫
CLF 424.490₫
HLF 424.490₫
-1.248.500₫ 8.589.680₫ 31-03-2024
  • Hiển thị