Cuong Quoc Logistics
Ref Cảng đi / Cảng đến Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Cước vận chuyển Phụ phí cảng đi Phụ phí cảng đến Tổng chi phí Thời hạn giá Booking
96733 Singapore
> Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chủ nhật 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.872.750₫
Handling charge 499.400₫ / Shipment
Warehouse charge 749.100₫ / CBM
D/O 624.250₫ / Set
1.872.750₫ 13-04-2024
96244 Guangzhou
> Ho Chi Minh
Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 5 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.248.500₫
Handling charge 499.400₫ / Shipment
D/O 749.100₫ / Set
1.248.500₫ 13-04-2024
95170 Zhongshan
> Hai Phong
Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 6 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
621.250₫
D/O 621.250₫ / Set
621.250₫ 31-03-2024
95169 Zhuhai
> Ho Chi Minh
Zhuhai, Zhuhai, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 7 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
745.500₫
D/O 745.500₫ / Set
745.500₫ 31-03-2024
95168 Shunde
> Ho Chi Minh
Shunde, Shunde, Guangdong, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
621.250₫
D/O 621.250₫ / Set
621.250₫ 31-03-2024
94367 Dalian
> Ho Chi Minh
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 5 11 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.237.000₫
Handling charge 494.800₫ / Shipment
D/O 742.200₫ / Set
1.237.000₫ 29-02-2024
94366 Shanghai
> Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 3/ Thứ 5/ Thứ 6 7 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
865.900₫
Warehouse charge 123.700₫ / CBM
D/O 742.200₫ / Set
865.900₫ 29-02-2024
89538 Shunde
> Hai Phong
Shunde, Shunde, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thứ 4/ Thứ 6/ Chủ nhật 2 Ngày
-732.300₫
/cbm
-
1.293.730₫
D/O 732.300₫ / Set
CFS 561.430₫ / CBM
561.430₫ 15-12-2023
89537 Zhongshan(Laohutan Jiedao)
> Ho Chi Minh
Zhongshan(Laohutan Jiedao), Dalian, Liaoning, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Thứ 3 3 Ngày
0₫
/cbm
Cước vận chuyển đã được bao gồm
-
1.293.730₫
D/O 732.300₫ / Set
CFS 561.430₫ / CBM
1.293.730₫ 16-12-2023
89536 Shenzhen
> Da Nang
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Thứ 3 3 Ngày
-244.100₫
/cbm
-
732.300₫
D/O 732.300₫ / Set
CFS 0₫ / CBM
488.200₫ 15-12-2023
  • Hiển thị