INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Liên hệ


Thông tin liên hệ

  • 47 Điện Biên Phủ Phường Đa Kao Quận 1
  • +84 (+84.28) 38 274 634
  • https://phaata.com/