INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá
Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Booking
8084 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.040.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / Cont
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
47.880.000 52.920.000 14-03-2021
8084 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.480.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / Cont
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
91.920.000 98.400.000 14-03-2021
8084 Ho Chi Minh
> Sydney
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.480.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / Cont
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
91.920.000 98.400.000 14-03-2021
8082 Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.880.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / B/L
ENS 840.000 VNĐ / B/L
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 2.880.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
104.184.000 110.064.000 14-03-2021
8082 Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.320.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / B/L
ENS 840.000 VNĐ / B/L
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
205.608.000 212.928.000 14-03-2021
8082 Ho Chi Minh
> Gothenburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gothenburg, Goeteborgs och Bohus, Sweden
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.320.000
Chi tiết
Bill 1.080.000 VNĐ / B/L
ENS 840.000 VNĐ / B/L
seal 240.000 VNĐ / Cont
THC 4.320.000 VNĐ / Cont
Telex 840.000 VNĐ / B/L
205.608.000 212.928.000 14-03-2021