INTERLINK JSC
INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

2021-01-15 12:04

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4421
Ngày đăng: 15-01-2021
Dịch vụ: Khác

20c8dbc23ff0cfae96e1.jpg

 

Hiệu lực đến: 31-03-2021

INTERLINK JSC

2021-01-14 13:41

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Hai Phong
> Gdynia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.689.120
Chi tiết
FAF 741.120 VNĐ / Cont
PP 6.948.000 VNĐ / Cont
110.010.000 117.699.120 31-01-2021
Hai Phong
> Gdynia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
15.378.240
Chi tiết
FAF 1.482.240 VNĐ / Cont
PP 13.896.000 VNĐ / Cont
211.914.000 227.292.240 31-01-2021
Hai Phong
> Gdynia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Gdynia, Pomorskie, Poland
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
15.378.240
Chi tiết
FAF 1.482.240 VNĐ / Cont
PP 13.896.000 VNĐ / Cont
211.914.000 227.292.240 31-01-2021

INTERLINK JSC

2021-01-14 10:49

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4409
Ngày đăng: 14-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Gdynia, Pomorskie, Poland
Cước: 227.315.400 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Include FAF, PSS + LCC, ENS