INTERLINK JSC
INTERLINK JSC

INTERLINK JSC

Người liên hệ: Ms GIANG SANG

Chức vụ: sales executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

INTERLINK JSC

2021-01-13 11:40

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ref #4399
Ngày đăng: 13-01-2021
Dịch vụ: FCL
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Gdansk, Pomorskie, Poland
Cước: 242.138.160 VNĐ/40HQ
Hiệu lực đến: 31-01-2021
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú:
Include FAF, PP + LCC, ENS
Dịch vụ: FCL Ngày đăng: 2021-01-13