CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Người liên hệ: Mr. Tuấn Triệu Văn

Chức vụ: Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Interlink tuân thủ về thời gian, hàng hoá luôn được vận chuyển đúng lịch trình. Chúng tôi chu đáo trong công tác chuẩn bị, trao đổi và cập nhật thông tin thường xuyên với đối tác, nghiên cứu t...

Xem thêm >>
CÔNG TY CP INTERLINK

CÔNG TY CP INTERLINK Company verify by Phaata

Ref #97825 | 24-04-2024 08:35

country

Dịch vụ vận chuyển | Hai Phong - Long Beach | Vietnam-United States (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
6.448.000₫
Chi tiết
THC 3.224.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
67.282.400₫ 73.730.400₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
84.121.600₫ 91.809.600₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
84.121.600₫ 91.809.600₫ 30-04-2024
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
45'HQ Thứ 5 25 Ngày
Đi thẳng
7.688.000₫
Chi tiết
THC 4.464.000₫ / Cont
BILL FEE 1.116.000₫ / B/L
TELEX 868.000₫ / B/L
SEAL 248.000₫ / Cont
AMS 992.000₫ / Cont
92.008.000₫ 99.696.000₫ 30-04-2024
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 8.210 Lượt xem